Warranty เงื่อนไขการรับประกันสินค้าจากเจมาร์ท | Jaymart
  • EN
  • |
  • TH
  • Customer Service 0-2308-8000
Services > Warranty

Warranty


เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
สินค้าคุณภาพจาก เจ มาร์ท หากเครื่องมีปัญหา ภายใน 7 วัน ยินดีรับประกันเปลี่ยนคืน รับประกันเปลี่ยนเครื่องภายใน 7 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงินเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
** เป็นเครื่องที่เสียภายใต้การใช้งานปกติ และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น **
*** ไม่รับเปลี่ยนเครื่องในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องไม่ได้เสีย, กล่องและ label ข้างกล่อง ฉีกขาด, สติ๊กเกอร์รับประกันฉีกขาด, เครื่องมีร่องรอยการตก,กดทับ ,เครื่องตกน้ำหรือพบความชื้น, หน้ากากหรือตัวเครื่องเป็นรอย, อุปกรณ์ไม่ครบ ***
เปลี่ยนสินค้าใหม่ เงื่อนไขการรับประกันการซ่อม 
Brand นับวันที่เปลี่ยนสินค้า จาก Invoice
ซื้อของลูกค้า กับ เจ มาร์ท โมบาย

(กรณีลูกค้าซื้อไปพบว่าเครื่องเสีย)

ตัวเครื่อง แบตเตอรี่
แบบ Build in
แบตเตอรี่
แบบถอดได้
หูฟัง สายชาร์จ
iPhone
เปลี่ยนไม่ได้
(ต้องสมัคร Enjoy card)
1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี
Sony ภายใน 7 วัน 1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี
Samsung ภายใน 7 วัน
(ต้องมี job Inspection จาก Samsung
ว่าพบอาการเสียตามที่แจ้ง)
1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี
OPPO ภายใน 7 วัน
(ต้องมีใบแจ้งจากศูนย์บริการ OPPO ว่า
เครื่องเสียจริง ให้เปลี่ยนสินค้าได้เท่านั้น)
1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี
Nokia เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน 1 ปี 1 ปี 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน
Huawei เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน 1 ปี 1 ปี 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน
Asus เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน 1 ปี 1 ปี 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน
Vivo เปลี่ยนสินค้าภายใน 15 วัน 1 ปี 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน
ZTE เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน 1 ปี 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน
Lava เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน 1 ปี 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน
Wiko เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน 1 ปี 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน
MI เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน 1 ปี 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน 6 เดือน
Moto เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน 1 ปี 1 ปี 6 เดือน 3 เดือน 1 ปี
Lenovo เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน 1 ปี 1 ปี 6 เดือน 3 เดือน 1 ปี
Lenovo Tab เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน 1 ปี 1 ปี - - 1 ปี