วันพฤหัสบดี 29 ก.ย.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565

14.00
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วันจันทร์ 22 ส.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2565

09:15 - 10:00
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันพฤหัสบดี 02 มิ.ย.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565

14.00
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วันศุกร์ 08 เม.ย.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

14.00
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันจันทร์ 07 มี.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2564

9:15 - 10:00
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันจันทร์ 28 ก.พ.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

14.00
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วันจันทร์ 01 พ.ย.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

14.00
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วันศุกร์ 03 ก.ย.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2564

14:15 - 15:00
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันพุธ 23 มิ.ย.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

14.00
189 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ 09 เม.ย.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

14.00
189 อาคาร เจ มาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ 22 มี.ค.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2563

09:15 - 10:00
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันจันทร์ 02 พ.ย.
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

10.00 น.
189 อาคาร เจ มาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร