ภาพรวมธุรกิจ เพื่อนักลงทุน

ภาพรวมธุรกิจ เพื่อนักลงทุน

ภาพรวมธุรกิจ เพื่อนักลงทุน

ราคาหลักทรัพย์

จุดเด่นในการลงทุน

x
มูลค่าเพิ่มขึ้นจากวันที่ เรา IPO

เจ มาร์ท เป็นกลุ่มธุรกิจที่เน้นไปที่การสร้าง Synergy Ecosystem ของธุรกิจ Retail ในการเติบโต

เจ มาร์ท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 35X จากวันที่ เรา IPO

+
ล้านบาท หนี้คงค้างภายใต้การบริหาร

เจ มาร์ท มีกลุ่มธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร และเป็นธุรกิจที่มีจุดยืนในตลาดในอันดับต้นของประเทศ

ทั้งธุรกิจจัดจำหน่ายมือถือ และธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพที่ เรามีพอร์ตการลงทุนในหนี้ด้อยคุณภาพเกือบ 2 แสนล้านบาท

+
ร้านจำหน่ายมือถือของ เจ มาร์ท และ 4,000 ตัวแทนจำหน่ายของซิงเกอร์

เจ มาร์ท มีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งหน้าร้านกว่า 200 สาขา มีตัวแทนของ Singer มากกว่า 4,000 คน และเรากำลังพัฒนาช่องทางการขายแบบ Synergy เพื่อเข้าหาผู้บริโภคในระดับจุลภาค

พันธมิตรทางธุรกิจ

เจ มาร์ท มีพันธมิตรที่เข้มแข็งทั้งใน ธุรกจมือถือที่เราเป็นพันธมิตรกับ AIS และธุรกิจการเงินที่เราเป็นพันธมิตรกับ KB Kookmin Card ซึ่งเป็นบริษัทการเงินอันดับต้นๆ จากประเทศเกาหลีใต้

ผลประกอบการ

2020 Consolidated Net Profit

หน่วย : ล้านบาท

 mb

2020 Net Profit

49% growth from 2019

%

2020 Net Profit Margin

Increase from 4.5%
Reflect Profitability
Performance of its investment

 times

2020 IBD/E ratio

Decrease from end of 2019.

ผลประกอบการรายไตรมาส

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
เปิดดู
Analyst Presentation Quarter 3/2021
Analyst Presentation Quarter 3/2021
เปิดดู
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2564
เปิดดู

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันจันทร์ 01 พ.ย.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

14.00
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วันศุกร์ 03 ก.ย.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2564

14:15 - 15:00
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ