08 พฤษภาคม 2563

โครงการชงเพื่อหมอ

บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ของบริษัท มีความตั้งใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจกับบุคลากร ทางการแพทย์ ที่ต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกับการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส “COVID 19” บริษัท บีนส์แอนด์บราวน์ จำกัด ในนามของร้าน Casa Lapin ได้จัดทำโครงการ “ชงเพื่อหมอ” โดยบริษัทได้มีแนวความคิดในการจัดทำโครงการนี้ โดยใช้ความถนัด และวัตถุดิบที่มีอยู่จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา เป็นการชงกาแฟโดยใช้กาแฟที่มีคุณภาพดีเยี่ยม รสชาติอร่อย เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นนักสู้แถวหน้าของเราด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ทางร้าน Casa Lapin ยังต้องการเป็นศูนย์กลางในการร่วมส่งต่อกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกันได้แบบไม่มีขั้นต่ำ โดยทางร้านได้มอบเครื่องดื่มวันละ 200 แก้ว ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลแรก และส่งมอบกำลังใจนี้ต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ได้แก่

  • โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งทาง รพ. รามาธิบดี ได้มีการส่งต่อไปที่ศูนย์การแพทย์จักรีนฤบดินทรด้วย
  • สถาบันบำราศนราดูร
  • โรงพยาบาลราชวิถี
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับผู้บริหารของบริษัทที่เดินทางไปส่งมอบเครื่องดื่มให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบไปด้วย คุณเอกชัย สุขุมวิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ มาร์ท, คุณเติมพงศ์ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. บีนส์แอนด์บราวน์, คุณธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. เจ เวนเจอร์ส และพนักงานในกลุ่มบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ส่งมอบความห่วงใยผ่านกาแฟไปแล้วกว่า 5,000 ขวดตลอดการดำเนินโครงการดังกล่าว