09 มกราคม 2564

เจ มาร์ท ส่งต่อปฏิทินเก่าเพื่อเปลี่ยนปฏิทินเก่าให้มีคุณค่า เพื่อการเรียนรู้สำหรับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในการทำสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้พิการทางสายตาต่อไป