08 พฤษภาคม 2560

JMART ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

คุณพิศณุ พงษ์อัชฌา (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) พร้อมด้วยคุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณยุวดี พงษ์อัชฌา (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมอนุมัติการจ่ายหุ้นและเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในงวดครึ่งหลังของปี 2559 รวมในอัตราหุ้นละ 0.18519 บาท และก่อนหน้านี้ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมบริษัทฯ จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานทั้งปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.40739 บาท พร้อมจัดสรรวอร์แรนท์ให้กับผู้ถือหุ้น JMART-W2 ตามสัดส่วน ณ อาคารเจมาร์ท ตึกบี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง เมื่อเร็วๆนี้