02 มกราคม 2556
รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 JMART-W1 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพ ครั้งที่ 4
อ่านเพิ่มเติม
29 พฤศจิกายน 2555
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งที่ 4 (เพิ่ม Template )
อ่านเพิ่มเติม
28 พฤศจิกายน 2555
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งที่ 4
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) ( แก้ไข )
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2555 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
อ่านเพิ่มเติม
25 ตุลาคม 2555
รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
19 ตุลาคม 2555
แจ้งเตือนวันซื้อขายสุดท้ายผ่านระบบ SET ที่นักลงทุนจะได้รับสิทธิในการจอง JMT (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
18 ตุลาคม 2555
แจ้งเตือนวันซื้อขายสุดท้ายผ่านระบบ SET ที่นักลงทุนจะได้รับสิทธิในการจอง JMT
อ่านเพิ่มเติม
16 ตุลาคม 2555
ตลาดหลักทรัพย์แจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของ JMART ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ JMT(ไม่ขึ้นเครื่องหมาย XR หุ้น JMART)
อ่านเพิ่มเติม
12 ตุลาคม 2555
ชี้แจงแก้ไขสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมซื้อไอพีโอ JMART ต่อ JMT ตามที่ปรากฎในสื่อหนังสือพิมพ์
อ่านเพิ่มเติม