10 สิงหาคม 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2555 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%
อ่านเพิ่มเติม
06 สิงหาคม 2555
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม
31 กรกฎาคม 2555
รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน JMART (แก้ไขเพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม
30 กรกฎาคม 2555
รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน ของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
03 กรกฎาคม 2555
ขอชี้แจงผลกระทบจากคำสั่งของ กสทช ตามที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์
อ่านเพิ่มเติม
03 กรกฎาคม 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม
02 กรกฎาคม 2555
รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2555
อ่านเพิ่มเติม
02 กรกฎาคม 2555
รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-ESOP#1 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2555
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤษภาคม 2555
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งที่ 2 (เพิ่มรูปแบบสรุป)
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤษภาคม 2555
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)(แก้ไขความเห็นของผู้สอบ)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม